IKT vahendite kasutamisest matemaatika õpetamisel Loo Keskkoolis õpetaja Allar Veelmaa poolt


Allar Veelmaa
Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja
pedagoog-metoodik

IKT vahendeid olen matemaatika õpetamisel kasutanud sellest ajast, kui tekkis võimalus arvuti abil koostada näitlikke õppematerjale ning lapsi sai arvutiklassi viia ja tekkis võimalus kasutada mõningaid algelisi õpiprogramme.

Samas ma rõhutan, et IKT vahendite kasutamine pole mul olnud kunagi eesmärgiks omaette. Arvutiprogrammid ja enda koostatud õppematerjalid võimaldavad säästa aega ja saada täpsemaid tulemusi (seda eriti funktsioonidega seotud teemade käsitlemisel). Pean väga oluliseks ka seda, et laps õpiks iseseisvalt IKT vahendeid mõistlikul viisil kasutama.

IKT vahendite kasutamise õppes jagan ma tinglikult kolmeks:
1. enda poolt loodud õppematerjalide kasutamine;
2. spetsiaalselt matemaatikaõppeks mõeldud programmide (Wiris, GeoGebra, Mathematica Player jt) kasutamine;
3. internetti ülespandud väiksemamahuliste õpiprogrammide ja demode (põhiliselt Javal baseeruvad) kasutamine tunnis või siis nende soovitamine iseseisvaks uurimiseks.

Veebilehe vasakpoolses veerus olevas loendis olevatel lehekülgedel on põhjalikult kirjeldatud, kuidas ja mida ma õppes kasutan. Seal on ka lingid konkreetsete õppematerjalide juurde.

Tagasi Edasi