Matemaatilised testid põhikoolile


Testid asuvad aadressil http://www.mathema.ee/testid/.
Testidel on kasutajajuhend, see asub eespool toodud veebiaadressil.

Kuidas ja kus ma neid teste kasutan?
1. Tundides, kui kordame vastavat teemat. Näiteks 9. klassi lõpueksamiks valmistumisel oleme õppeaasta jooksul frontaalse töö käigus läbi lahendanud ca 20 testi. Töö iseenesest käib nii, et videoprojektori abil lasen testi küsimused ekraanile ja siis õpilased leiavad ühise arutluse käigus nende meelest õige vastuse. Enne vastuse kontrollimist lasen mõnel õpilasel ka põhjendada, miks valiti just see või teine vastus. Arutelu läheb ägedamaks siis, kui õigeid vastusevariante on rohkem kui üks. Selline lahendusmeetod ei ahista nõrgemaid õpilasi, kuid kindlasti jääb üht-teist kasulikku meelde.

2. Arvutiklassis, kui on võimalik klass kaheks grupiks jagada. Olen lubanud õpilastel kasutada ka abivahendeid (mõne testi puhul eeldangi, et paber, pliiats ja kalkulaator on käepärast). Kui õpilane on testi lõpetanud ja oma tulemuse teada saanud (nii protsentides, kui ka esimesel korral õigesti vastatud küsimuste suhe küsimuste üldarvuga) ja sellest mulle teada andnud (tavaliselt jõuan tulemused ise ka üle vaadata, et mulle udu ei aetaks), siis üheskoos otsustame, kas tasub see test veel kord läbi teha (nüüd ju muutuvad nii küsimuste kui ka vastuste järjekord) või on mõistlik minna järgmise testi juurde. Üldjuhul ma väldin lõpuklassi õpilastele hinde panemist testide lahendamise eest.

3. Nõrgematel õpilastel (aga muidugi ka teistel soovijatel) olen lasknud teste kodus (võimalusel kooli arvutiklassis) teha, et põhiseosed ja valemid paremini meelde jääksid. Tugevamad õpilased saavad A osa testidega tavaliselt esimesel-teisel korral juba hea tulemuse ja siis võivad nad hakata tegema E teste.

Hoiatus: õpetajate koolitustel on mulle aeg-ajalt öeldud, et nende testide põhjal ei saa hästi hinnata, kuna lahendatuse protsent tuleb kõrge ja alati pole võimalik kontrollida, kas laps näitab õpetajale esimesel korral saadud tulemust või on ta testi täitmise katkestanud ja uuesti alustanud. Minu vastus on siin alati ühene: need testid ei ole mõeldud kontrollimiseks, vaid harjutamiseks ja kinnistamiseks. Protsentide arvutamise algoritm on programmi (Hot Potatoes) sisse kirjutatud ja ma ei näe vajadust seda muuta. Kui tahetakse saada teavet lahendamise resultatiivsuse kohta, siis peab vaatama esimesel korral õigesti vastatud küsimuste arvu.


Tagasi Edasi