Testid põhikooli lõpueksamiks valmistujale


Testid asuvad aadressil http://www.hot.ee/matetestid/ ja on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud konkursi tulemusena.

Mina olen neid teste kasutanud kahel õppeaastal eksamieelseks kordamiseks.
1. Neljanda õppeveerandi alguses (siis me alustame 9. klassidega süstemaatilist kordamist) tutvustan neid teste klassis. Annan õpilastele veebiaadressi ja selgitan, kuidas nende testide abil saab oma teadmisi kontrollida ja harjutada.
2. Kuna lisaks testidele kuuluvad komplekti juurdel ka mõningad abimaterjalid (valemite kogumik ja seosed mõõtühikute vahel), siis näitan ka need kindlasti ära ja olen mõnel õpilasel need ka välja trükkida.


Tagasi Edasi