Mitmesugused muud vahendid


Sellel leheküljel on kirja pandud need programmid ja demovahendid (Java Applets), mida olen õppes kasutanud. Seoses uute programmide (eriti GeoGebra) tulekuga muutub mõningate programmide kasutamine mõttetuks, kuid need on kirja pandud seetõttu, et alles hiljaaegu ma neid veel kasutasin.

Jrk.
Vahendi
Litsents
Milleks kasutan?
1.
Online kalkulaator
http://www.poks.org/onlinecalculator.html
vaba
Õpetan põhikooli lapsi taskuarvutiga õigesti rehkendama
2.
Online inseneriarvuti
http://www.globalrph.com/calc.htm
vaba
Õpetan funktsioonidega kalkulaatori kasutamist. Selline õppevahend on väga hea, sest õpilastel on väga erinevad arvutid ja igaühele kõiki nippe eraldi näidata ei jõua. Põhiprintsiibid on aga ühised ja need peavad lapsed selgeks saama, et taskuarvutiga mõistlikult rehkendada ja õigeid tulemusi saada. Näitan taskuarvutit videoprojektoriga ekraanile ja lahendame üheskoos (lapsed igaüks oma arvutiga) teemakohaseid ülesandeid.
3.
Microsoft Word
www.microsoft.com/word/
vajalik
MS Office litsents
Wordi abil on tehtud praktiliselt kõik lastele tehtud matemaatika töölehed ja ka
need materjalid, mis on üles pandud minu veebilehele.
4.
Microsoft Powerpoint
office.microsoft.com/powerpoint
vajalik
MS Office litsents
Kasutan tõestuste demonstreerimiseks või pikemate teemade kordamisel
kokkuvõtte tegemiseks. Näited on lehel 2. Mida ja kuidas kasutan.
5.
Microsoft Excel
office.microsoft.com/excel
vajalik
MS Office litsents
Kasutan statistika elementide õpetamisel 9. klassis ja 12. klassis. Töötame minu koostatud tööjuhendite järgi arvutiklassis. Mõned ülesanded jäävad ka koduseks tööks.
6.
Programm eXe
http://exelearning.org/
GNU General Public License
Väga hea vahend pikemate, omavahel seotud õppematerjalide koostamiseks. Selle vahendiga olen teinud 12. klassile tõenäosusteooria õppematerjali, mida sel õppeaastal kasutasin tunnis ja soovitasin ka kodus uurida. See õppe-
materjal asub aadressil http://www.zone.ee/veelmaaallar/sisu1/index.html
7.
Programm Poly
http://www.koolielu.ee/pages.php/03020612?txtid=4944</span>

vaba
Selle programmi abil näitan 9. klassis ja 12. klassis ruumikehade pinnalaotusi ja selgitan mõningaid kumerate hulktahukate omadusi
8.
Viggo Sadolini programm Function
http://www.koolielu.ee/pages.php/03020608?txtid=1528
vaba
Selle programmi abil näitasin enne GeoGebra kasutuselevõttu funktsioonide graafikuid ja selle programmi aitab ka funktsiooni täieliku uurimise läbiviimisel näitliku õppevahendina
9.
Tõenäosusteooria - programm PHARE ISE CD-l ja ka internetis http://www.ise.ee/cdrom/cd2/toenaosus/index.htm
vaba
Kasutan 12. klassis demovahendina ja siin on ka lihtsad ülesanded, mida iga gümnaasiumiõpilane peab suutma ära lahendada. Demonstreerin videoprojektori abil Galtoni võret ja uurime, milles seisneb Monty Halli paradoks. Selle paradoksi analooge võib leida ka internetist.
10.
Minu koostatud tõenäosusteooria materjal 12. klassile
http://www.zone.ee/veelmaaallar/sisu1/index.html
Vaba
Seda õppematerjali kasutan videoprojektori abil klassi valgustahvlile projekteerimiseks ja õpikutestile lisaselgituste andmiseks. Siin on ka mitmesuguseid ülesandeid, mida tunnis lahendame.
12.
Kolmnurga iseärased punktid (saksa keeles)
http://www.uni-flensburg.de/mathe/zero/fgalerie/
trianglecenters/besondere_punkte_im_dreieck.html
Creative Commons Attribution-
Noncommercial 3.0 License
Javas kirjutatud dünaamiline õppevahend kolmnurga iseäraste punktide leidmiseks. Kasutasin kevadel 12. klassiga riigieksamieelsel kordamisel.
13.
T-algebra
http://math.ut.ee/T-algebra/
Vaba
Programm ei ole veel valmis, eelmise aasta detsembris osalesid mu 7. klassi õpilased selle programmi katsetamisel. Programmi abil õppisid lapsed lahendama lineaarvõrrandeid. Töö toimus arvutiklassis ja kodutööd tehti tavalisse vihikusse. Tugevaks küljeks on programmil see, et arendab algoritmilist mõtlemist, kuid mõne koha pealt on programm veel kummaline ja paneb lapse tegema asju keerulisemalt, kui seda tavalahendamise korral teeme.
14.
GEONExT
http://geonext.uni-bayreuth.de/content/int/download/index.html
Vaba
Väga, isegi kahtlaselt sarnane GeoGebraga, kuid minu meelest väiksemate võimalustega. Üheks eeliseks GeoGebra ees on see, et salvestusformaadina on kasutatav ka Slide Show. Seda varianti olen ise kasutanud ruumigeomeetria ülesande lahendamisel, kus joonisele tekivad järjest uued jooned ja tahvlijoonise tegemine on väga tülikas. Programm on tõlgitud 20 keelde. Tule taevas appi - isegi läti keeles saab seda programmi kasutada!
15.
VIKO õpikeskkond
http://viko.lookool.ee/my-viko

VIKO õpikeskkonda kasutasin 2007/08 õppeaastal põhikooli lõpuklassides ja gümnaasiumiklassides. VIKO-sse panin üles õppematerjale ja koduste kontrolltööde ülesanded. See võimaldab suure koguse paberit kokku hoida ja õpilasel on mistahes ajal ligipääs ülesannetele.
16.
HotPotatoes
http://hotpot.uvic.ca/
Vaba
Testide koostamise programm, mille avastasin enda jaoks 2000.a. Selle programmiga olen teinud kõik matemaatilised testid, mis on aadressil http://www.mathema.ee/testid ja http://www.hot.ee/matetestid
Nende testide kasutamisest on eespool juttu.
17.
Java demod
http://www.walter-fendt.de/m14e/
http://www.analyzemath.com/calculus.html
http://www.ies.co.jp/math/products/products.html
Vaba
Tegemist on java demodega. Kui ma leian nende hulgast tunnis demonstreerimiseks mõne sobiliku ja õpetliku, siis seda ma näitan. Demode näitamise korral annan ette ka küsimused, millele õpilastel tuleb vastus leida. Demode heaks omaduseks on see, et neid saab lühikese aja jooksul mitu korda läbi mängida.

Tagasi Edasi