Lõppsõna


IKT vahendite kasutamine õppes pole minu jaoks eesmärgiks. Oluline on see, et üha aheneva ajalise ressursi juures jõuaks lastele võimalikult palju selgeks õpetada ja mis veel tähtsam, neis matemaatikaga tegelemise vastu huvi äratada. Arusaadav on see, et huvi tõstmiseks infotehnoloogia ajastul enam kiviaegsed meetodid ja vahendid pole kõige sobilikumad.

IKT vahendite abil saab koostada inimesest sõltumatuid hindamisvahendeid (näiteks testid), samas ei pea ma hindamist üleüldse mitte kõige olulisemaks õppeprotsessi osaks. IKT vahendite abil saab last suunata tegutsema ja siis näitab tekkinud tulemus lapsele selgesti, kas ta võib resultaadiga rahul olla või tuleb parema tulemuse nimel veel vaeva näha.

Olen ise koostanud mitmesuguseid õppematerjale erinevates töökeskkondades. Kahjuks pean ütlema, et enamus nendest keskkondadest pole eriti matemaatikasõbralikud ja seetõttu tuleb väljapoole teha suurel hulgal hüperlinke. Kindlasti tasuks õpikeskkondade loojatel mõelda sellele, et kasutajaks ei ainult sellised inimesed, kes kirjutavad teksti ja lisavad sinna pilte, videosid jms, vaid ka sellised kummalised tegelased, kes oma mõtteid mitmekorruseliste murdude abil väljendavad.

Tänu kõigile, kes minu koostatud konkursitööga tutvusid ja sinna pandud "kala" üles leidsid!

Lugupidamisega!
Allar Veelmaa


Tagasi algusesse