Allar Veelmaa väike wikileht IKT vahendite kasutamisest matemaatikaõppes


See wikileht on koostatud konkursitööna Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt väljakuulutatud konkursile.

Sellel wikilehel on lühike kokkuvõte sellest
a) missuguseid IKT vahendeid ja nende vahendite abil loodud õppematerjale ma matemaatikat õpetades kasutan;
b) kuidas seda on minu meelest mõistlik teha;
c) ja natuke ka sellest, kuidas seda mitte ei pea tegema.

Konkursitöös kirjeldan erinevate programmide ja töökeskkondade kasutamist praktilises koolitunnis. See loend on vasakul asuvas menüüs näha. Töö kõige olulisemad osad on 2. Mida ja kuidas kasutan? ning 8. Mitmesugused muud vahendid. Viimase lingi all on mul tehtud kokkuvõtlik tabel, kuhu on märgitud vahendi nimi, selle asukoht veebis, litsentsitingimused ja väga lühidalt see, kuidas vahendit kasutan.

Edasi