Recent Changes

Thursday, June 19

 1. page 8. Mitmesugused muud vahendid edited ... http://geonext.uni-bayreuth.de/content/int/download/index.html Vaba ... Programm on 21 ke…
  ...
  http://geonext.uni-bayreuth.de/content/int/download/index.html
  Vaba
  ...
  Programm on 21 keeles.tõlgitud 20 keelde. Tule taevas
  ...
  isegi läti keeles!keeles saab seda programmi kasutada!
  15.
  VIKO õpikeskkond
  (view changes)
  8:05 pm
 2. page 2. Mida ja kuidas kasutan? edited ... Arvutialgebrasüsteemi Wiris kasutamine meie koolides on võimalik tänu TH SA poolt ostetud kasu…
  ...
  Arvutialgebrasüsteemi Wiris kasutamine meie koolides on võimalik tänu TH SA poolt ostetud kasutuslitsentsile. Tegemist on pidevalt uueneva programmiga, mis on tõlgitud eesti keelde. Programmil on olemas kasutajasõbralik manuaal, kus on selgitatud iga Wirises kasutatud käsku (saab kasutada nii kiirteatmikku kui ka tähestikulist indeksit).
  Wirist olen aktiivselt kasutanud ühe aasta ja vaatamata programmi mõningatele veidrustele (sellest tuleb juttu eraldi) on kogemused igati positiivsed. Eriti oluliseks pean seda, et olen nii põhikooli kui ka gümnaasiumiõpilased suutnud panna Wirist kasutama. Heaks näiteks sellest valdkonnast on seegi, et Loo Keskkooli õpilased Janar Plinkner ja Hardi Selg võitsid Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt korraldatud konkursil "Märka matemaatikat enda ümber" I auhinna.
  ...
  kasutan Wirist? Lisan
  Wirise, aga
  ka mõne õpilase koduse töö näidised.teiste matemaatikaprogrammide kasutamise korral juhin laste tähelepanu ka sellele, et igas programmis võib olla vigu. Neid on hetkel Wirises veel terve rida (näiteks lahendab Wiris teatavat tüüpi võrrandeid valesti, kaotab ära lahendeid või ei märka võõrlahendit jms). Järelikult on vaja suunata last ka saadud tulemusi kriitiliselt hindama.
  9. Programmi GeoGebra kasutamisest
  GeoGebra on vabavaraline programm, mis võimaldab lahendada väga mitmesuguseid ülesandeid nii geomeetriast kui ka matemaatilisest analüüsist (tuletise graafik, joone puutuja jms). Programmi saavad edukalt kasutada põhikooli kui ka gümnaasiumi õpetajad.
  (view changes)
  8:02 pm
 3. page 9. Lõppsõna edited ... IKT vahendite kasutamine õppes pole minu jaoks eesmärgiks. Oluline on see, et üha aheneva ajal…
  ...
  IKT vahendite kasutamine õppes pole minu jaoks eesmärgiks. Oluline on see, et üha aheneva ajalise ressursi juures jõuaks lastele võimalikult palju selgeks õpetada ja mis veel tähtsam, neis matemaatikaga tegelemise vastu huvi äratada. Arusaadav on see, et huvi tõstmiseks infotehnoloogia ajastul enam kiviaegsed meetodid ja vahendid pole kõige sobilikumad.
  IKT vahendite abil saab koostada inimesest sõltumatuid hindamisvahendeid (näiteks testid), samas ei pea ma hindamist üleüldse mitte kõige olulisemaks õppeprotsessi osaks. IKT vahendite abil saab last suunata tegutsema ja siis näitab tekkinud tulemus lapsele selgesti, kas ta võib resultaadiga rahul olla või tuleb parema tulemuse nimel veel vaeva näha.
  ...
  seetõttu tuleb keskkonnast väljapoole teha
  ...
  sellele, et keskkonna kasutajaks ei ainult inimene,sellised inimesed, kes kirjutabkirjutavad teksti ja lisablisavad sinna pilte,
  ...
  jms, vaid kasutajateks on ka sellised
  Tänu kõigile, kes minu koostatud konkursitööga tutvusid ja sinna pandud "kala" üles leidsid!
  Lugupidamisega!
  (view changes)
  7:56 pm
 4. page 9. Lõppsõna edited ... Olen ise koostanud mitmesuguseid õppematerjale erinevates töökeskkondades. Kahjuks pean ütlema…
  ...
  Olen ise koostanud mitmesuguseid õppematerjale erinevates töökeskkondades. Kahjuks pean ütlema, et enamus nendest keskkondadest pole eriti matemaatikasõbralikud ja seetõttu tuleb keskkonnast väljapoole teha suurel hulgal hüperlinke. Kindlasti tasuks õpikeskkondade loojatel mõelda sellele, et keskkonna kasutajaks ei ainult inimene, kes kirjutab teksti ja lisab sinna pilte, videosid jms, vaid kasutajateks on ka sellised kummalised tegelased, kes oma mõtteid mitmekorruseliste murdude abil väljendavad.
  Tänu kõigile, kes minu koostatud konkursitööga tutvusid ja sinna pandud "kala" üles leidsid!
  Lugupidamisega!
  Allar Veelmaa
  Tagasi algusesse
  (view changes)
  12:31 pm
 5. page 9. Lõppsõna edited Lõppsõna ... veel tähtsam, neid neis matemaatikaga tegelemise IKT vahendite abil saab koos…

  Lõppsõna
  ...
  veel tähtsam, neidneis matemaatikaga tegelemise
  IKT vahendite abil saab koostada inimesest sõltumatuid hindamisvahendeid (näiteks testid), samas ei pea ma hindamist üleüldse mitte kõige olulisemaks õppeprotsessi osaks. IKT vahendite abil saab last suunata tegutsema ja siis näitab tekkinud tulemus lapsele selgesti, kas ta võib resultaadiga rahul olla või tuleb parema tulemuse nimel veel vaeva näha.
  Olen ise koostanud mitmesuguseid õppematerjale erinevates töökeskkondades. Kahjuks pean ütlema, et enamus nendest keskkondadest pole eriti matemaatikasõbralikud ja seetõttu tuleb keskkonnast väljapoole teha suurel hulgal hüperlinke. Kindlasti tasuks õpikeskkondade loojatel mõelda sellele, et keskkonna kasutajaks ei ainult inimene, kes kirjutab teksti ja lisab sinna pilte, videosid jms, vaid kasutajateks on ka sellised kummalised tegelased, kes oma mõtteid mitmekorruseliste murdude abil väljendavad.
  (view changes)
  12:30 pm
 6. page 1. Sissejuhatus edited ... Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja pedagoog-metoodik ... arvuti abil võimalus koostada näi…
  ...
  Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja
  pedagoog-metoodik
  ...
  arvuti abil võimalus koostada näitlikke
  Samas ma rõhutan, et IKT vahendite kasutamine pole mul olnud kunagi eesmärgiks omaette. Arvutiprogrammid ja enda koostatud õppematerjalid võimaldavad säästa aega ja saada täpsemaid tulemusi (seda eriti funktsioonidega seotud teemade käsitlemisel). Pean väga oluliseks ka seda, et laps õpiks iseseisvalt IKT vahendeid mõistlikul viisil kasutama.
  IKT vahendite kasutamise õppes jagan ma tinglikult kolmeks:
  (view changes)
  12:27 pm
 7. page home edited ... Allar Veelmaa väike wikileht IKT vahendite kasutamisest matemaatikaõppes See wikileht on koos…
  ...
  Allar Veelmaa väike wikileht IKT vahendite kasutamisest matemaatikaõppes
  See wikileht on koostatud konkursitööna Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt väljakuulutatud konkursile.
  ...
  wikilehel on lõhikelühike kokkuvõte sellest
  a) missuguseid IKT vahendeid ja nende vahendite abil loodud õppematerjale ma matemaatikat õpetades kasutan;
  b) kuidas seda on minu meelest mõistlik teha;
  c) ja natuke ka sellest, kuidas seda mitte ei pea tegema.
  ...
  kasutamist praktilises kolitunnis.koolitunnis. See loend
  Edasi
  (view changes)
  12:25 pm
 8. page 2. Mida ja kuidas kasutan? edited Mida ja kuidas ma kasutan? Mõningad soovitused ... kasutada tehnilisi vahendeid. Tänase vahe…

  Mida ja kuidas ma kasutan? Mõningad soovitused
  ...
  kasutada tehnilisi vahendeid. Tänasevahendeid ja endal valmidus tunni ettevalmistamisel tavapärasest enam vaeva näha. Minu meelest tasub see end ära ja 21. sajandi koolitund 18. sajandi meetodite ja vahenditega pole just see, mis lapsi õppima kutsuks.
  Tänase
  päeva seis
  a) säästulaptop - töötab, kuid mitte väga kiiresti,
  b) videoprojektor - asendamatu abimees tunni läbiviimisel,
  ...
  Väike soovitus: kui üles panna üldiseks kasutamiseks enda poolt koostatud õppematerjale (olgu need siis töölehed, juhendid, kontrolltööd vms), siis on otstarbekas kasutada selleks pdf-formaati. Põhjus on selles, et erinevates arvutites olev Word "sööb" doc-faile erinevalt. Pahatihti tuleb allalaetud dokumentfaili enne pingsalt redigeerida, kui see kasutamiskõlbulikuks muutub. Päris saatanast on aga see, kui töölehe koostaja on kasutanud fonte, mida minu arvutis pole. Siis on allalaetud leht päris kasutu. Seevastu pdf-formaadi puhul jäävad tekst ja pildid täpselt nii paika, nagu koostaja on seda mõelnud. Tõsi, sel juhul ei saa kasutaja allalaetud failis teha muudatusi, aga kas peakski?!
  Kuidas kasutan?
  ...
  laetud hot.ee või zone.ee serverisse.
  2. Tunnis avan vastava faili, et saaksin vajaminevat osa demonstreerida.
  3. Koduste kontrolltööde puhul näitan ülesannete tekste oma kodulehel, annan vajalikud juhtnöörid ja ka aadressi, kust õpilane selle töö kätte saab. Sellega säästan hulga paberit ja tahma, mis kuluks 30 õpilasele tööde paljundamisega. Kuna lapsed saavad kasutada tunnivälisel ajal kooli arvutiklassi, siis on kõikidel ligipääs vajalikele õppematerjalidele tagatud.
  ...
  Komplektis on kokku 94 testi ca 20 küsimusega igas testis. Igal testil on A ja E variant (algajad ja edasijõudjad). Nendest testidest ja testide kasutamise võimalustest tuleb juttu eraldi leheküljel 3. Matemaatilised testid põhikoolile.
  3. Matemaatika testid põhikooli lõpueksamiks valmistujale
  ...
  valmistujale . Testidel on väga palju kasutajaid ja selle üle on tõepoolest hea meel, et minu tööl on olnud praktiline väärtus.
  Testide valmistamiseks on kasutatud testikeskkonda Hot Potatoes. Tegemist on vabavaraga, kui seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel. Selle programmi abil testide koostamiseks olen kirjutanud ka väikese kasutamisjuhendi.
  4. Matemaatika testid "Miksikese" keskkonnas
  ...
  2000.a. kirjutatud 8. klassi õpiku jaoks (kordustrükk 2004) tegin oma veebikodu, mis asub aadressil http://www.hot.ee/opik8 .
  Veebikodu kasutamisest tuleb juttu rubriigis 7. Õpiku veebikodu
  12. Programm OpenEuclid
  Programmi leiab aadressilt http://coulon.publi.free.fr/openeuclide/. Programm on küll ingliskeelne, kuid see kasutamist ei sega, kuna töövahendid on ka vähese võõrkeele oskusega inimesele (nagu ma ise) täiesti üheselt mõistetavad. Litsentsiga probleeme pole, kasutusel on GNU GPL litsents. Programm töötab Windows keskkonnas (teiste töökeskkondade kohta infot pole, sest pole katsetanud ja ka juhendmaterjalidest midagi väga tarka ei selgu). Programmi juhend on ingliskeelne ja selle leiab aadressilt http://coulon.publi.free.fr/openeuclide/index.php?inframe=documentation.
  Seda programmi olen kasutanud siis, kui on vaja olnud suhteliselt kiiresti demonstreerida mõne geomeetrilise kujundi omadusi.
  Tööks selle programmiga on vaja toimida järgmiselt:
  a) programm installeerida oma arvutisse, edaspidiseks tööks internetiühendust vaja ei ole;
  b) valida vajalikud töövahendid väljapakutud loendist;
  c) vajaminevat osa tunnis demonstreerida.
  Programm on võrreldes GeoGebraga väiksemate võimalustega, kuid mõnes mõttes dünaamilisem, s.t. kujundeid saab paremini liigutada.
  Mina olen seda programmi kasutanud ainult demovahendina, kuid soovi korral saab ka töölehtede koostamisel kasutada. Ma ise ei soovita küll, sest graafika pole just GeoGebraga võrreldav.
  13. Programm Maxima
  Enne Wirise kasutuselevõttu polnud vabavarana kasutada ühtegi arvutialgebra programmi. Mina olen Maximat kasutanud tunnis, kui on olnud vaja lahenda mõnd eriti ebameeldiva kujuga võrrandit. Selliseid võrrandeid tuleb harva ette, kuid käsitsi on neid peaaegu võimatu lahendada.
  Wirise hädaks on praegusel hetkel see, et teatavat tüüpi võrrandeid lahendab see programm lootusetult valesti ja siis olen ma soovitanud Maximaga üle kontrollida. Saab kontrollida ka käsitsi, aga siis kaotab arvuti kasutamine mõtte.
  Maximal on hästi koostatud manuaal (kahjuks mitte eestikeelne) ja hulgaliselt lisamaterjale. Maximat olen soovitanud neile, kes tahavad edasi minna õppima TTÜ-sse või TÜ reaalarialadele. Kuna seal on kõrgema matemaatika kursused, siis ka nende ülesannete lahendamiseks (täpsemalt lahenduste kontrollimiseks) on Maxima väga hea. Töölehti ma Maxima abil ei koosta, selleks on keskkooli kursuse jaoks Wiris ja GeoGebra ja nendest täiesti piisab.
  14.
  Mitmed muud
  Nende programmide kasutamisest tuleb juttu rubriigis 8. Mitmesugused muud vahendid .
  Tagasi Edasi
  (view changes)
  8:45 am

More